strona główna kontakt
nadruki na koszulkach nadruki na koszulkach
1. Zamówienia
nadruki na koszulkach nadruki na koszulkach

nadruki na koszulkach

1.1. Portal Nadruki.pl jest własnością firmy Sepi Marcin Szmidt zwany dalej Zleceniobiorcą.
1.2. Zamówienia przyjmowane są tylko w formie pisemnej z podaniem numeru NIP-u, dokładnego adresu, numeru telefonu i faksu, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zleceniodawcy.
1.3. Sepi zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku jeśli Zamawiający zalega z płatnościami. Sepi rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.
1.4.  Zakupiony przez Zleceniodawcę towar pozostaje własnością Zleceniobiorcy, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.
2. Płatność
2.1. Wszystkie podane ceny na stronie internetowej są cenami netto za sztukę, przy zakupie należy doliczyć 23% podatku VAT.
2.2. Ceny mogą ulec zmianie w związku z wahaniami kursami walut
2.3. Sepi zastrzega sobie prawo do zmiany cen przed przyjęciem zlecenia, w przypadku: zmiany kursu walut, zmian stawek celnych lub zmian cen wprowadzonych przez producentów i importerów towarów wykorzystywanych pod nadruk.
2.4. Płatność końcowa następuje po dostarczeniu towaru i faktury (przelew bankowy lub gotówka).
2.5. Jeśli wartość zamówienia przekracza 2.500. zł. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wymagana jest zaliczka w wysokości 40% wartości zamówienia netto, o ile nie ustalono inaczej.
2.6. Nowi klienci zobowiązani są do płatności gotówkowej za pierwsze dwa zamówienia. Po realizacji tych płatności klient może ubiegać się o standardowy termin płatności
3. Nadruki i haft
3.1. W zależności od nakładu mogą wystąpić różnice w ilości towaru +/- 1 %.
3.2. Matryce są zmywane po dwóch tygodniach i będą doliczane przy kolejnym zamówieniu na nadruk, chyba, że Klient w powyższym terminie poinformuje Sepi o zamiarze ponownego zamówienia w krótkim czasie.
3.3. Logo firmy, treść nadruku lub haftu i ewentualne wymagany układ graficzny prosimy dostarczyć w formie magnetycznej lub graficznej wraz z dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów.
3.4. W niektórych przypadkach SEPI zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia przez Zamawiający oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi lub/oraz prawami z rejestru znaku towarowego.
4.  Reklamacje
4.1. Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem złożonym  przez Zleceniodawcą. Informacje jakichkolwiek braków ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Firmy Sepi w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zleceniodawcę.
4.2. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zleceniodawcę. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego.
4.3. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane.
5.Transport

5.1. Zamawiający może odebrać towar własnym transportem od Sepi.
5.2. Na zlecenie Zamawiającego towar może być wysyłany za pośrednictwem poczty lub wybranej przez Zamawiającego firmy spedycyjnej lub kurierskiej. Koszty dostawy pokrywa zamawiający.
5.3. O zachowaniu terminu dostawy decyduje data wydania przesyłki poczcie, firmie spedycyjnej lub firmie kurierskiej

W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z siedzibą Sepi.
tel. (022) 615 75 48, fax: (022) 615 87 94 e-mail: info@nadruki.pl


strona główna kontakt